+47 952 82 152 post@hagenhageservice.no

Om oss

Hagen Hageservice er totalleverandør av et bredt spekter av tjenester innen
vaktmesterarbeid,  snøbrøyting, feiing og graving for å nevne noe.

Vi yter god service, og gjør godt faglig arbeid til en riktig pris.
Du vil også få en samarbeids-partner som kjenner dine behov, og som er i stand til å koordinere
tjenestene og ivareta din eiendom.


Vi opererer i Akershus og Oslo hvor 40% av kundemassen vår er i offentlig
regi. Utover dette utgjør industrien, borettslag og private huseiere hoved
tyngden av vår oppdrags masse.

Ta kontakt om du vil vite hva vi kan gjøre for deg. Vi tar gjerne en kostnadsfri befaring,
og ut fra dette kan vi gi et tilbud.


Scroll to Top